کویل آلومینیوم

کویل آلومینیوم

کویل آلومینیوم در ابعاد و آلیاژ های مختلف مورد استفاده در صنایع

قابل ارائه در عرض های مختلف:

ضخامت 0.2 الی 6 میلیمتر
عرض های استاندارد :1000 و 1250 میلیمتر
عرض های قابل سفارش :20 الی 1250 میلیمتر
آلیاژهای استاندارد :3105 و 1050 میلیمتر
الیاژهای قابل سفارش :3003 و 1200 و 1100 میلیمتر

آدرس ما روی نقشه


JoomShaper