فرم سینوسی 32

فرم سینوسی 32

ورق آلومینیوم با فرم سینوسی گام 32 جهت استفاده در صنعت پتروشیمی و عایق لوله می باشد.

آدرس ما روی نقشه


JoomShaper